pID: 726

AVG privacy beleid

Privacy beleid (op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679)

Praktijk Chiropractie Bonroy gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Praktijk Chiropractie Bonroy deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Praktijk Chiropractie Bonroy bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Praktijk Chiropractie Bonroy houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Praktijk Chiropractie Bonroy vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Praktijk Chiropractie Bonroy informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Praktijk Chiropractie Bonroy informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Praktijk Chiropractie Bonroy informeert patiënten indien Praktijk Chiropractie Bonroy bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

 

Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

·  Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen
verlenen.

·   Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede
zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die
vooraf aan u.

·  Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

·  U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken.
Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.

·  Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn,
mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.

·  U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk)
niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van
15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en
onbruikbaar voor de normale gebruiker.

·  U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.
Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in
dat geval op in een inactief archief. (zie boven)

·  U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw
persoonsgegevens verwerken.

·  U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.

·  Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg.
Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.

·  Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

 

Nieuws

4 december 2022 - Stefan Bonroy
Vergoedingen
Chiropractische behandeling wordt al jarenlang vanuit het aanvullend p...   Lees meer


9 mei 2022 - Stefan Bonroy
Chiropractische behandeling
Een chiropractische behandeling omvat het corrigeren, manipuleren en m...   Lees meer

Afspraak maken?

-Afspraakformulier

of

-085-1302537

Chiropractie Bonroy is lid van