Nek-, Schouder-, Armpijn

Nekklachten komen veel voor en kunnen verschillende oorzaken hebben. Deze zijn te verdelen in geleidelijke en plotselinge oorzaken.
Geleidelijke oorzaken zijn onder andere:
– te weinig afwisseling in de houding en te weinig beweging ( werkhouding!)

– verkeerde of eenzijdige belasting ( zware tas over een schouder of een verkeerde houding achter de computer)

– slijtage / artrose van de nekwervels, spanning, stress, vermoeidheid, kou en vocht.

Plotselinge oorzaken zijn onder andere:
– een ongeluk, wat in ernstige gevallen kan leiden tot een whiplash

– verkeerde slaaphouding (buikslapen) kan leiden tot een acute  scheve nek

Vanuit de nek gaan zenuwen naar de arm. Een bewegingsstoornis in de nek kan tot irritatie van deze zenuwen leiden en resulteren in: een stijve nek, een zeurende brandende pijn net onder de schedel of ter hoogte van de nek-schouderlijn of in uitstraling naar de schouders en armen.

Een wervelblokkade in de nek kan ook een medeoorzaak zijn voor een tennisarm,golfersarm en een carpaal tunnelsyndroom.

Tintelingen in de vingers of een krachteloos gevoel in de arm kunnen hun oorzaak in de nek hebben. Andere problemen als gevolg van een functiestoornis in de nek zijn: hoofdpijn, moeilijkheden met zien, verminderd concentratievermogen, oorsuizingenduizeligheid, leerproblemen, voorhoofdsholte- en bijholte problemen.

Chiropractoren zijn opgeleid in het behandelen van deze problemen. Vaak kunnen ze de pijn in korte tijd verlichten door de functiestoornis in de nek te herstellen. Hierdoor wordt de irritatie van de zenuw weggenomen en verdwijnen de pijn, tintelingen, stijfheid en andere symptomen.